Visos gautos pajamos yra skiriamos santykių stiprinimo veiklai ir projektams